Document de consens d’experts sobre la valoració…

Document de consens d’experts sobre la valoració del risc d’arrítmies cardíaques.