Mantenir el ritme cardíac en el tractament precoç de la fibril·lació…

Mantenir el ritme cardíac en el tractament precoç de la fibril·lació auricular disminueix els ictus, la insuficiència cardíaca i els infarts

  • El Professor Lluís Mont, cap de la Unitat de Fibril·lació Auricular (UFA) de l’Hospital Clínic, cardiòleg i especialista en arrítmies ha format part del Comitè Director de l’estudi EAST coordinant-lo a nivell espanyol
  • Per primera vegada l’estudi demostra que en pacients amb fibril·lació auricular d’inici recent (durant el 1r any), amb tractament dirigit a mantenir el ritme normal, disminueix els ictus, els infarts i la insuficiència cardíaca
  • La tasca de la UFA és aconseguir que qualsevol pacient amb fibril·lació auricular atès a l’hospital, se li pugui oferir una qualitat assistencial d’excel·lència i homogènia

La fibril·lació auricular (FA) es l’ arrítmia més freqüent i afecta al 4% de la població espanyola de més de 40 anys fins a arribar al 10% a partir dels 70 anys1. Es caracteritza per batecs auriculars descoordinats que produeixen un ritme cardíac ràpid i irregular i augmenta el risc d’accidents cerebrovasculars, deterioració cognitiva, insuficiència cardíaca i mort prematura.

El passat mes de setembre la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine va publicar els resultats de estudio EAST, un estudi europeu coordinat per la Universitat de Birmingham (UK), on la Unitat de Fibril·lació Auricular (UFA) ha participat reclutant pacients com d’ altres centres a nivell europeu (en total 135 centres d’ 11 països). L’estudi ha demostrat que el tractament precoç de l’arrítmia, buscant mantenir el ritme normal – ja sigui amb antiarítmics o amb ablació-, disminueix les complicacions cardiovasculars de la malaltia com patir un ictus, un infart, una insuficiència cardíaca o una embòlia.

Fins ara es creia que un tractament conservador amb anticoagulants i el control de la freqüència cardíaca eren suficients per a millorar el pronòstic però gràcies a aquest assaig clínic es planteja un canvi en la manera d’orientar el tractament. Hem parlat amb el professor Mont i ens explica per què “com que la probabilitat de patir una complicació greu relacionada amb la malaltia disminueix, això a la llarga repercutirà en la mesura en que hi hagi menys complicacions relacionades amb la malaltia. Fins i tot es podria disminuir la seva mortalitat a llarg termini”.”.


I es que el professor Mont ha format part del Comité Director de l’estudi EAST, coordinant-lo a nivell espanyol, i la UFA ha participat reclutant pacients “per un cantó es tractaven segons l’aproximació clàssica- amb anticoagulants i control de la freqüència cardíaca- i per un altre s’intentava mantenir el ritme normal (sinusal) mitjançant medicaments antiarrítmics o amb ablació”. En total s’han inclòs 2.789 pacients durant un seguiment de més de 5 anys, demostrant que l’estratègia de mantenir el ritme normal va redundar en una disminució de complicacions cardiovasculars.

1 J.J. Gómez-Doblas et al / Rev Esp Cardiol Supl. 2016;16(A) :2-7