Avís legal

Avís legal

Si us plau, llegeixi tots els apartats del present Avís Legal abans d’utilitzar aquest lloc web. Les següents condicions són vinculants per a qualsevol usuari d’aquest.

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (*LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web.

La raó d’aquest text és explicar de manera detallada les funcionalitats d’aquest lloc web i aportar a l’usuari aquella informació relacionada amb el titular del lloc i la finalitat dels continguts inclosos en aquest.

DADES D’IDENTIFICACIÓ

El present Avís Legal regula l’ús del servei del lloc web https://www.arritmies.cat informant-lo en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, dels següents extrems:

Titular de la Web: Josep Lluís Mont Girbau

NIF / CIF: 46112790-K

Domicili: Rosselló 229, Pral. 1, 08008, Barcelona

Correu Electrònic: arritmiesclinic@gmail.com

El Doctor Josep Lluis Mont Girbau, en qualitat de Responsable de la Càtedra d’Arrítmies de la Universitat de Barcelona, pretén, a través del lloc web https://www.arritmies.cat , informar sobre la fibril·lació auricular i tot el que gira entorn d’aquesta mena d’arrítmia, detallant d’una manera pràctica en què consisteix aquesta tipologia d’arrítmia i altres qüestions relacionades amb la mateixa amb una fi clara, millorar la qualitat de vida del pacient que conviu amb aquesta alteració cardiovascular en el seu dia a dia i poder afrontar aquest problema amb optimisme.

ÚS DEL LLOC WEB I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, el seu contingut i serveis, sense contravenir la legislació vigent, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del lloc web amb finalitats il·lícits o lesius contra el titular de la web o tercers, que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal ús del lloc web.

El titular de la web garanteix que els continguts i serveis que ofereix el portal respecten el principi de dignitat de la persona, de protecció de la joventut i la infància, de no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre aspecte personal i social.

Les presents Condicions Generals d’Ús del lloc web no confereixen a l’usuari cap altre dret d’ús, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts del lloc web diferents dels aquí expressament previstos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari del lloc web reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts (informació, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc.) i/o qualssevol altres elements inserits en el lloc web pertanyen al titular de la web.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància al titular del lloc web indicant:

  • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits i la seva ubicació en el lloc web, l’acreditació dels drets assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

ENLLAÇOS

El present lloc web proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. El titular del lloc web no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per l’accés a aquests enllaços.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal, haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita del titular d’aquest lloc web. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el titular d’aquest lloc web i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part del titular d’aquest lloc web dels seus continguts o serveis.

El lloc web en el qual s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius propietat del titular d’aquest lloc web en cap concepte.

MODIFICACIÓ UNILATERAL I DURADA

El titular del lloc web es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com del present Avís Legal.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El titular del lloc web, no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin sorgir a causa de:

  • La falta disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis o continguts.
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El titular del lloc web, tal com recull en la seva “POLÍTICA DE PRIVACITAT” que pot consultar en aquest lloc web, ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que tracta i gestiona en el lloc web, incorporant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a garantir la seva confidencialitat, evitar el seu mal ús, pèrdua, alteració, accés no autoritzat i robatori d’aquests.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions es regiran per la legislació espanyola, sotmeses als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona davant qualsevol controvèrsia derivada de l’accés al lloc web.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre el present avís legal o qualsevol comentari sobre el mateix pot dirigir-se a arritmiesclinic@gmail.com o enviar una comunicació escrita a l’adreça que consta en l’encapçalat de les presents Condicions.