Política de privacitat

Política de privacitat

El Doctor Josep Lluis Mont Girbau, en qualitat de Responsable de la Càtedra d’Arrítmies de la Universitat de Barcelona, informa seguidament de la Política de Privacitat, com a Responsable del tractament de les dades personals que poguessin ser objecte de tractament en el lloc web https://arritmies.com. En el supòsit que se subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades conforme a les limitacions i els drets recollits tant en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals així com en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Responsable del Tractament:Josep Lluís Mont Girbau

NIF / CIF: 46112790-K

Domicili: Rosselló 229, Pral. 1, 08008, Barcelona

Correu Electrònic: arritmiesclinic@gmail.com

QUIN TIPUS DE DADES SÓN OBJECTE DE TRACTAMENT?

Depenent dels serveis o funcionalitats dels quals vulgui gaudir a cada moment serà necessari tractar unes dades personals o altres. En general aquestes dades, seran, segons el cas, els següents:

  • Dades identificatives
  • Dades de contacte
  • Dades de geolocalització o dades relatives al país des del qual l’usuari del lloc web interactua amb aquesta.

Recordi que, quan se li sol·liciti que empleni les seves dades personals per a donar-li accés a alguna funcionalitat o servei de la web, podran marcar-se alguns camps com a obligatoris, ja que són dades necessàries per a poder prestar-li el servei o donar-li accés a la funcionalitat en qüestió.

Si us plau, tingui en compte que, si decideix no facilitar aquestes dades, és possible que no pugui gaudir d’aquests serveis o funcionalitats.

AMB QUINA FINALITAT ES TRACTEN LES SEVES DADES PERSONALS?

Depenent de com interactui amb el lloc web, les seves dades personals podran ser tractats per a les següents finalitats:

1.- Per a atendre les sol·licituds o peticions que realitzi a través dels diferents mitjans incorporats al lloc web.

Només són tractats les dades personals que siguin estrictament necessaris per a gestionar o resoldre la seva sol·licitud o petició.

2.- Anàlisi d’usabilitat i de qualitat per a la millora dels serveis (Cookies)

Si accedeix al lloc web, l’informem que podran ser tractats les seves dades de navegació per a fins analítics i estadístics, és a dir, per a entendre la forma en la qual s’interactua amb el lloc web i d’aquesta manera poder introduir millores en aquest.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal que permet tractar les seves dades personals també depèn de la finalitat del tractament, d’aquesta manera trobarem diferents bases legals en virtut de les següents finalitats:

1.- Per a atendre les sol·licituds o peticions que realitzi a través dels diferents mitjans incorporats al lloc web.

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment per a donar resposta a les consultes plantejades a través de la pàgina web, la qual cosa suposa l’acceptació d’aquestes condicions per part de l’interessat.

2.- Anàlisi d’usabilitat i de qualitat per a la millora dels serveis (Cookies)

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment del propi usuari.

DURANT QUANT TEMPS SERAN CONSERVATS LES SEVES DADES?

1.- Per a atendre els sol·licituds o peticions que realitzi a través dels diferents mitjans incorporats al lloc web.

Tractarem les seves dades durant el temps que sigui necessari per a atendre la seva sol·licitud o petició i posteriorment 1 any.

2.- Anàlisi d’usabilitat i de qualitat per a la millora dels serveis (Cookies)

El temps de conservació serà detallat en la Política de Cookies

SERAN COMPARTITS LES SEVES DADES AMB TERCERS?

Per a complir les finalitats indicades en la present Política de Privacitat, podria ser necessari donar accés a les seves dades personals a terceres parts que donen suport en els serveis oferts i que són detallats a continuació:

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN FACILITA LES SEVES DADES?

Serà respectada la confidencialitat de les seves dades personals i la garantia en l’exercici dels seus drets.

Podrà exercitar-los sense cap cost remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic arritmiesclinic@gmail.com, simplement indicant el motiu de la seva sol·licitud i el dret que vol exercitar.

En cas de considerar necessari identificar-li, se li podrà sol·licitar còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat. Independentment de la finalitat o la base legal en virtut de la qual siguin tractats les seves dades, té dret a:

  • Demanar accés a les dades seves dels quals disposem.
  • Demanar que siguin rectificats les dades dels quals ja es disposen. Tingui en compte que, en facilitar activament les seves dades personals per qualsevol via, garanteix que són certs i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació d’aquests.
  • Demanar que siguin suprimits les seves dades en la mesura en què ja no siguin necessaris per a la finalitat per als quals es necessita tractar-los segons s’ha informat amb anterioritat, o en què ja no es tingui legitimació per a fer-ho.
  • Demanar que es limiti el tractament de les seves dades, la qual cosa suposa que en determinats casos pugui sol·licitar suspendre temporalment el tractament de les dades o que siguin conservats més enllà del temps necessari quan puguis necessitar-lo. Si ha proporcionat el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a qualsevol finalitat, també té dret a retirar-ho en qualsevol moment.
  • D’altra banda, quan el tractament de les seves dades estigui basat en el nostre interès legítim, també tindràs dret a oposar-te al tractament de les seves dades.
  • Finalment, se l’informa del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades pertinent, en particular, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php o davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat

CANVIS A la POLÍTICA DE PRIVACITAT

És possible que la informació continguda en aquesta Política de Privacitat sigui modificada. En cas que es procedeixi a modificar la mateixa, li ho notificarà a través de la web, o fins i tot podrà ser comunicada a la seva adreça de correu electrònic quan el canvi en qüestió sigui significatiu envers la seva privacitat, de manera que pugui revisar els canvis, valorar-los i, si escau, oposar-se o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat.

INFORMACIÓ SOBRE COOKIES

Són utilitzades cookies i dispositius similars per a facilitar la seva navegació en la web, conèixer com interactua i, en determinats casos, poder mostrar-li publicitat en funció dels seus hàbits de navegació. Si us plau, llegeixi la nostra Política de Cookies per a conèixer amb major detalli les cookies i dispositius similars que s’usen, la seva finalitat i una altra informació d’interès.